OM PROJEKTET

En Symfoni til et Sted skabes til fem steder i fem kommuner i Region Midt. Værkerne komponeres af Gorm Askjær for det klassiske ensemble Lydenskab, med tekster af borgere, sammenfattet af forfatterne Ursula Andkjær Olsen, Claus Handberg Christensen og Gerd Laugesen. Hvert sted vil der blive skabt et stedsspecifikt værk i borgerinvolverende processer. Processen og måden lokalsamfundet involveres på vil være toneangivende for det endelige resultat, der vil udforme sig som en unik koncertforestilling hvert sted.

Hver symfoni varer ca. 60 minutter og vil indeholde gennemkomponeret musik, lydinstallationer, tekster og scenografiske elementer. Der vil desuden være værktøjer og kunstnerisk materiale, der udvikles under hele projektperioden og på den måde skabes sideløbende en fælles fortælling om Region Midt, der slutteligt vil blive fremført som en fælles symfoni på Himmelbjerget. 

Symfonierne tilegnes udvalgte steder i Region Midt, samt de personer og begivenheder, der er en del af stederne. Vi udforsker sammenhængen mellem os selv og verden, fortid og nutid, lokale fællesskaber, vores egne små historier og den store samlende historie. Værkerne skabes i samarbejde med lokale borgere, kulturinstitutioner og relevante kunstnere fra andre kunstarter. 

Hvert værk vil have sit eget lokale særpræg og lydaftryk fra det specifikke sted, processen og de mennesker, der har været med til at skabe det, men alle værker vil også have ligheder i struktur og indhold, og således vil projektet både bære fortællinger om individuelle lokale identiteter men også en samlet, fælles historie om den nye mangfoldige midtjyske identitet.

Grundstenen i projektet er de poetiske tekster, der afspejler lokalsamfundene, udarbejdet i skriveworkshops med forfatteren på den pågældende symfoni. Her gøres borgerne til medforfattere af symfoniens tekster. Stedets lyde indkorporeres af Gorm Askjær, der har en bred musikalsk profil, primært fra jazzen og over i den klassiske musik. Lydenskab, forfatterne og Gorm Askjær er inspirerede af den antropologiske tilgang og undersøger fortællinger, lyde, koder m.m. i relationer og samfund. Projektet lader på den måde kunstnerne stå som et medie, der eksponerer en lokal kultur. 

Hvert sted faciliteres en række møder/living labs med lokale borgere, foreninger, skoler, kulturinstitutioner, kunstnere mv., hvor der indsamles idéer, historier og lydmateriale ud fra afprøvede metoder. Materialet bearbejdes af de involverede professionelle kunstnere. Via workshops og åbne prøver bliver lokale kræfter inddraget mere direkte i udformningen af det endelige kunstværk, hvor nogle også vil medvirke enten ‘live’ eller via optaget lyd-/videomateriale. Det endelige kunstværk præsenteres ved en koncert på den udvalgte location.